modifAboutUS-TOP

Створення умов для ФОРМУВАННЯ ВИСОКООСВІЧЕНОЇ І КУЛЬТУРНОЇ ОСОБИСТОСТІ, людини сучасного мислення і світосприйняття,  яка шанує своє минуле і бачить майбутнє України у рівному співіснуванні різних держав світу – ГОЛОВНА МЕТА ЗАСНОВНИКІВ Міжнародної громадської організації «Міжнародна освітньо-культурна Асоціація».

Збереження і покращення умов життєдіяльності особистості у сучасному суспільстві потребує її уміння знаходитися у насиченому інформаційному просторі, який постійно спонукає до удосконалення можливостей будувати кожну сходинку своєї професійної кар’єри.

Саме тому НАШІ ПРОГРАМИ НАДАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ всім, хто цього потребує, і досвідченим професіоналам, і молодому поколінню,  ВПЛИВАТИ НА НАВКОЛИШНІЙ СВІТ, отримуючи  НОВІ ЗНАННЯ та розширюючи СВІЙ ДОСВІД У СВІТОВОМУ КУЛЬТУРНОМУ РОЗМАЇТТІ.

МІЖНАРОДНА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА АСОЦІАЦІЯ є неприбутковою громадською організацією, створеною громадянами України, яка зареєстрована  Міністерством юстиції України  (Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян від 04.11.2008 р. за № 2985), державну реєстрацію юридичної особи проведено 13.11.2008 р. за номером запису в ЄДРПОУ 1 071 102 0000 025251 (Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія А0 № 219601).

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ АСОЦІАЦІЇ діють у 14 областях України. До програм долучаються представники всіх регіонів України.

У травні 2014 року створено і зареєстровано у Великобританії відділення Міжнародної освітньо-культурної Асоціації  із правами юридичної особи – UK BRANCH INTERNATIONAL EDUCATIONAL CULTURAL COMPANY.

У квітні 2015 року Міжнародна освітньо-культурна Асоціація стала засновником БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «Міжнародна педагогічна школа».

МІЖНАРОДНА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА АСОЦІАЦІЯ покликана:

 • захищати спільні інтереси членів Асоціації;
 • сприяти молоді, представникам освіти, науки та культури України і інших держав у створенні необхідних соціально-економічних і правових гарантій та умов для їх життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку, реалізації творчого потенціалу;
 • сприяти збереженню і розповсюдженню надбань науки, культури і освіти як у власних інтересах, так і в інтересах держави.

У нових процесах державотворення ми бачимо постійно зростаючі можливості діяльності громадських організацій як третьої сили у суспільстві поряд із законодавчою та виконавчою владою.

МІЖНАРОДНА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА АСОЦІАЦІЯ концентрує свої зусилля на реалізації таких основних завдань:

 • сприяння і участь у розробці та реалізації різних локальних, національних і міжнародних ініціатив, спрямованих на формування нового культурно-освітнього простору, підтримка цих програм і програм міжнародної співпраці у різних державних структурах та громадських організаціях України;
 • сприяння активізації інформаційного обміну між зацікавленими структурами суспільства і особами, пропаганді наукових і культурно-освітніх програм;
 • сприяння розвитку культурних та освітніх зв’язків між різними країнами світу шляхом співпраці представників Асоціації з міжнародними організаціями, участь у спільних програмах.
OurComandFin

НАШІ ПАРТНЕРИ:

Асоціація співпрацює з різноманітними міжнародними, громадськими і державними організаціями та установами, дипломатичними представництвами України, фінансовими структурами і приватними особами, інформаційно-видавничими органами, які сприяють розвитку мирних ініціатив, наукових, освітніх і культурних програм.

ОСВІТНІ та МИСТЕЦЬКІ ПРОГРАМИ Міжнародної освітньо-культурної Асоціації ПОКЛИКАНІ:

 • Сприяти збереженню і розвитку національної самобутності, національних традицій, мовної ідентичності, освіти, науки і культури українців в Україні і за її межами;
 • Забезпечувати оптимальні умови для інтеграції кращих досягнень національної системи освіти і культури України у світову культуру.

Нами обраний орієнтир на культурну дипломатію. У кожній програмі Міжнародної освітньо-культурної Асоціації, завдяки розширенню спілкування з різними людьми, різними культурами, поглядами, створюється  своєрідна  «культурна напруга», яка виробляє у творчій людині активність думки, потребу  пошуку нових знань, здатність до самовизначення та виховує толерантність до інших ідей.

ПРІОРИТЕТНІ  ПРОГРАМИ нашої діяльності:

 • Професійно орієнтовані міжнародні освітні програми, семінари-тренінги, стажування, майстер-класи, виставки, конференції для представників науки, культури та освіти;
 • Спеціалізовані міжнародні мистецькі програми, виставки, міжнародні мистецькі конкурси і фестивалі, благодійні концертні програми;
 • Соціальні та оздоровчо-пізнавальні програми для дітей і молоді з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб;
 • Літні мовні школи;
 • Школа медійної та інформаційної грамотності;
 • Науково-практичні конференції, у тому числі дистанційні;
 • Інформаційно-консультативна робота;
 • Молодіжне і спортивно-туристичне співробітництво;
 • Благодійні заходи.

Якщо Ви бажаєте стати учасником наших програм напишіть до Міжнародної освітньо-культурної Асоціації:


Закрити меню